Urgeix dignificar les urbanitzacions de Rubí

Les urbanitzacions són les grans olvidades. Perquè també són Rubí i els seus veïns paguen els mateixos impostos. Urgeix dignificar-les.Les urbanitzacions i el seu manteniment són un dels eixos principals del programa electoral de Junts per Rubí. Hem comprovat a peu de carrer la mala conservació i la deixadesa absoluta en moltes zones. Les urbanitzacions també són Rubí i els seus veïns paguen els mateixos impostos. És urgent dignificar-les.

Il·luminació A moltes urbanitzacions de Rubí la il·luminació és escassa o inexistent. A més, la llum és diversa, mal ubicada i en molts casos inútil. Il·luminarem tot el camí d’Ullastrell a les zones on no hi ha llum actualment.

Autobusos Molta gent que viu a les urbanitzacions prefereix agafar el cotxe o anar a peu abans que agafar l’autobús de la seva zona per diversos motius. S’ha de replantejar el recorregut i l’horari dels autobusos, posar les parades on toca i acondicionar-les amb bancs, marquesines i llum.

Abocadors Primer va ser Can Carreres i ara Can Balasch. No podem permetre la instal·lació d’un abocador a 700 metres d’una escola i dels veïns de Can Serrafossà. Treballarem a fons amb els organismes competents i agents implicats per evitar l’impacte mediambiental d’un nou abocador a Rubí.

Manteniment Molts carrers i parcs de les urbanitzacions de Rubí mostren un estat d’abandonament absolut. Cal invertir en el manteniment d’aquests barris que també formen part de la ciutat. La seva gestió i necessitats són diferents a la del nucli urbà però tenen la mateixa importància.

Neteja Els contenidors desbordats o amb deixalles que no corresponen s’ha convertit en una imatge massa habitual a les urbanitzacions. S’ha de crear un pla de recollida d’escombraries específic per aquestes zones, campanyes de civisme i facilitar punts de recollida de trastos.

Entorn natural Cal invertir en l’entorn natural i promoure els camins rurals. Rubí té una gran diversitat d’espais naturals a l’entorn de les urbanitzacions però en molts casos no estan cuidats, hi ha deixalles per accions incíviques i no hi ha rutes o camins senyalitzats.

Aparcament Les persones residents a les urbanitzacions gaudiran del doble de temps d’estacionament a l’aparcament del centre de Rubí per poder fer compres i altres gestions.

També et pot interessar

23-05-2019

Rubí té manca de manteniment, neteja i civisme

Rubí té un problema de neteja i reparacions del mobiliari urbà. Considerem que és necessari reforçar la brigada de manteniment, amb un full de ruta clar, i recuperar la figura de l’agent cívic fix

20-05-2019

Uns pipicans en bones condicions i mesures contra l’incivisme

L’estat dels pipicans de Rubí és lamentable. Falten fonts d’aigua, arreglar la gespa, col·locar més bancs, papereres i marquesines per protegir-se quan faci mal temps. A més, a la majoria de les zones d’esbarjo per a gossos la il·luminació és escassa o inexistent

20-05-2019

Rubí serà pionera en FP dual

Establirem convenis d’FP dual perquè la gent de Rubí es pugui formar i treballar en alguna de les moltes empreses situades en els polígons industrials de la ciutat.

19-05-2019

Rubí, una ciutat segura

A Rubí falta augmentar la presència d’agents policials al centre urbà i a les urbanitzacions. També és indispensable recuperar la policia a peu de carrer.

Twitter